роз'яснення Центру аналізу та розробки законодавства АМУ

До Асоціації міст України надійшло актуальне запитання щодо порядку фінансування навчального закладу після створення ОТГ:

"Сьогодні фінансування навчальних закладів відбувається за принципом "гроші ходять за дитиною". У нашому навчальному закладі більшість (60%) учнів - це учні інших сільських рад, бо за територіальним розміщенням та якістю надання освітніх послуг вони обрали саме нас. Як буде відбуватися фінансування нашого навчального закладу після створення ОТГ, якщо: 1) наша сільська рада (навчальний заклад) до цієї ОТГ не входить; 2) наша сільська рада (навчальний заклад) входить до іншої ОТГ. Чи будемо ми отримувати фінансування на цих учнів?"

РОЗ'ЯСНЮЄ Центр аналізу та розробки законодавства АМУ:

Відносини, що виникають у процесі складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів, звітування про їх виконання та контролю за дотриманням бюджетного законодавства, а також питання відповідальності за порушення бюджетного законодавства, регулюються Бюджетним кодексом України (далі – Кодекс).

Статтею 7 Кодексу та статтею 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначено право органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування самостійно визначати напрями використання бюджетних коштів відповідно до законодавства України.

Статтею 93 Кодексу передбачено можливість передачі коштів між місцевими бюджетами на здійснення окремих видатків місцевих бюджетів однією місцевою радою іншій місцевій раді у вигляді міжбюджетного трансферту до відповідного місцевого бюджету.

Передача коштів між місцевими бюджетами здійснюється на підставі рішень відповідних місцевих рад, прийнятих кожною із сторін, і укладання договору. Усі договори про передачу коштів між місцевими бюджетами згідно з такими рішеннями укладаються до 1 серпня року, що передує плановому.

Тобто, передача коштів між місцевими бюджетами повинна бути відображена у рішеннях про місцевий бюджет як тих органів, що передають кошти, так і тих органів місцевого самоврядування, що отримують відповідний міжбюджетний трансферт.

Умови надання субвенцій визначаються відповідним договором сторін. Такий договір є невід’ємною частиною рішення про внесення змін до відповідних місцевих бюджетів. У договорі повинні бути обумовлені порядок, умови надання та напрями використання коштів субвенції, що була надана.

Крім того, згідно з частиною 2 статті 101 Кодексу Верховна Рада Автономної Республіки Крим та місцеві ради можуть передбачати у відповідних бюджетах міжбюджетні трансферти, зокрема, інші субвенції.

Умови надання зазначених субвенцій, визначаються відповідним договором сторін, якщо інше не встановлено Кодексом.

Враховуючи вищезазначене, фінансування зазначеного у зверненні навчального закладу можливе за рахунок передачі міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами.

Поряд з цим, згідно з частиною 7 статті 75 Кодексу територіальні громади сіл, селищ і міст можуть об'єднувати на договірних засадах кошти бюджетів для виконання спільних проектів або для спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, організацій і установ з урахуванням статті 93  Кодексу.  

Українська
Галузь: 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)