1 допис / Нових: 0
parkhomenko
Хто має здійснювати нагляд за відповідністю актів ОМС Конституції та законам України?

Частиною другою статті 144 Конституції України передбачено, що "рішення органів місцевого самоврядування з мотивів їх невідповідності Конституції чи законам України зупиняються у встановленому законом порядку з одночасним зверненням до суду". Донедавна функцію такого нагляду виконували органи прокуратури, але з прийняття нового закону "Про прокуратуру" цю функцію у них вилучено.

Проектом закону "Про внесення змін до Конституції України" (щодо децентралізації) передбачено, що такий нагляд мають здійснювати префекти. Однак терміни прийняття цього закону і запровадження інституту префектів виглядають невизначеними.

Мінрегіоном підготовлено законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо здійснення державного нагляду за відповідністю рішень органів місцевого самоврядування Конституції та законам України)», яким передбачено надання головам місцевих державних адміністрацій функції нагляду за відповідністю законам і Конституції України актів органів місцевого самоврядування на відповідній території. Тобто, в разі прийняття такого голови РДА матимуть контролювати акти сільських, селищних, міст районного значення рад, їхніх виконавчих комітетів, актів сільських, селищних, міських голів. Дію актів ОМС, які, на думку голів МДА, не відповідають Конституції чи закону, голови МДА мають зупиняти і направляти до суду для остаточного рішення.
Для визначення позиції АМУ в даному питання потрібна позиція учасників форуму з питань:
1.Чи варто надавати функцію з нагляду за актами ОМС головам МДА?
2.Якщо ні, то хто має виконувати таку функцію? - адже вона прямо передбачена Конституцією України.

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)