1 допис / Нових: 0
mykoliuk
Власні та делеговані повноваження ОМС у соціальному захисті

Асоціація міст України неодноразово порушувала питання щодо необхідності зміни підходу у розподілі власних та делегованих повноважень у Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні". Мінсоцполітики надіслала АМУ свої пропозиції стосовно зміни статті 34 цього Закону. Прошу ознайомлюватись та надавати свої пропозиції

 

Місцеве самоврядування в Україні

Стаття 34. Повноваження у сфері соціального захисту населення

Пропонована редакція Мінсоцполітики

Редакція Асоціації міст України

Обґрунтування, коментар, примітка

1. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить:

 

а) власні (самоврядні) повноваження:

 

1) встановлення за рахунок власних коштів і благодійних надходжень додаткових до встановлених законодавством гарантій щодо соціального захисту населення;

 

 

 

2) вирішення відповідно до законодавства питань про надання допомоги особам з інвалідністю, зокрема з числа постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, ветеранам війни та праці, жертвам нацистських переслідувань, особам, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, сім'ям загиблих (померлих або визнаних такими, що пропали безвісти) військовослужбовців, а також військовослужбовців, звільнених у запас (крім військовослужбовців строкової служби та військової служби за призовом осіб офіцерського складу) або відставку, учасникам антитерористичної операції, багатодітним сім'ям у будівництві індивідуальних житлових будинків, проведенні капітального ремонту житла, у придбанні будівельних матеріалів; відведення зазначеним особам у першочерговому порядку земельних ділянок для індивідуального будівництва, садівництва та городництва, гаражів для автомобілів з ручним керуванням для інвалідів із захворюваннями опорно- рухового апарату поблизу місця їх проживання; обладнання спеціальними засобами і пристосуваннями відповідно до індивідуальної програми реабілітації, а також забезпечення телефонним зв'язком жилі приміщення для осіб з інвалідністю;

 

2) вирішення відповідно до законодавства питань про надання допомоги особам з інвалідністю, ветеранам війни та праці, жертвам нацистських переслідувань, особам, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, сім'ям загиблих (померлих або визнаних такими, що пропали безвісти) військовослужбовців, а також військовослужбовців, звільнених у запас (крім військовослужбовців строкової служби та військової служби за призовом осіб офіцерського складу) або відставку, багатодітним сім'ям у будівництві індивідуальних житлових будинків, проведенні капітального ремонту житла, у придбанні будівельних матеріалів; відведення відповідно до законодавства зазначеним особам у першочерговому порядку земельних ділянок для індивідуального будівництва, садівництва та городництва, гаражів для автомобілів з ручним керуванням для інвалідів із захворюваннями опорно- рухового апарату поблизу місця їх проживання; обладнання спеціальними засобами і пристосуваннями відповідно до індивідуальної програми реабілітації, а також забезпечення телефонним зв'язком жилі приміщення для осіб з інвалідністю;

Виключити слова «зокрема з числа постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи». Вважаємо за недоцільне уточнювати категорію осіб з інвалідністю.

Також, постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 категорії забезпечуються житлом за рахунок коштів державного бюджету на виконання програми «Забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

 

Виключити слова «учасникам антитерористичної операції». Учасники антитерористичної операції відносяться до ветеранів війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

 

Вважаємо, що необхідно доповнити підпункт словами «відповідно до законодавства», оскільки норми щодо організації соціальної роботи передбачені в спеціальному Законі. Так, схожа норма передбачена у підпункті 2 пункту «а» частини першої статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

 

3) вирішення питань про надання за рахунок коштів місцевих бюджетів ритуальних послуг у зв'язку з похованням одиноких громадян, ветеранів війні та праці, а також інших категорій малозабезпечених громадян; надання допомоги на поховання громадян в інших випадках, передбачених законодавством;

 

 

 

б) делеговані повноваження:

організація інформування населення про потребу підприємств, установ та організацій усіх форм власності у працівниках.

 

виключити

 

Повноваження щодо інформування населення, органи виконавчої влади та навчальні заклади про попит та пропонування робочої сили на ринку праці, права та гарантії у сфері зайнятості населення та у разі настання безробіття відносяться до завдань центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, його територіальних органів, визначених статтею 22 Закону України «Про зайнятість населення».

 

2. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад та виконавчих органів міських рад обласного значення, крім повноважень, зазначених у пункті „а" частини першої цієї статті, належить:

2. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, що представляють об'єднані територіальні громади та створились згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, та виконавчих органів міських рад обласного значення, крім повноважень, зазначених у пункті «а» частини першої цієї статті, належить:

 

Термінологія приведена у відповідність до Бюджетного кодексу України

 

 

 

 

1) призначення та виплати усіх видів соціальних допомог та компенсацій, забезпечення гарантій, які надаються за рахунок коштів місцевих бюджетів.

 

виключити

 

Дублювання підпункту 1 пункту «а», а також підпункту 1 частини 4, оскільки відповідно до статті 83 Бюджетного кодексу України здійснення видатків бюджетів поділяється на:

- за рахунок коштів Державного бюджету України;

- за рахунок коштів місцевих бюджетів, у тому числі трансфертів з Державного бюджету України

Тобто, норма «за рахунок коштів місцевих бюджетів» включає у себе, зокрема, субвенцію з Держбюджету, що, фактично перетворює повноваження «призначення і виплати» на делеговане.

 

2)  участь у підготовці програм соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальних одиниць, цільових програм у сфері соціальної політики, в тому числі програм зайнятості населення, стимулювання створення нових робочих місць та підвищення рівня життя; посилення ролі сім'ї як основи суспільства; і подання їх на затвердження ради, забезпечення їх виконання; подання раді звітів про хід і результати виконання цих програм; участь у підготовці загальнодержавних та регіональних програм у сфері соціально-економічного розвитку.

 

виключити

Виключити пункт, оскільки зазначені повноваження передбачені у підпунктах 1, 7 пункту «а» частини першої статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

 

3) управління установами та закладами сфери соціального захисту і які належать територіальним громадам або передані їм, організація їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення;

 

 

 

4) вирішення відповідно до законодавства питань організації надання соціальних послуг дітям, особам та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах, забезпечення надання мінімального базового комплексу соціальних послуг у територіальній громаді, забезпечення моніторингу, оцінки якості соціальних послуг, контролю за діяльністю надавачів соціальних послуг;

 

4) вирішення відповідно до законодавства питань організації надання соціальних послуг дітям, особам та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах, забезпечення моніторингу, оцінки якості соціальних послуг, контролю за діяльністю надавачів соціальних послуг;

 

Виключити слова «забезпечення надання мінімального базового комплексу соціальних послуг у територіальній громаді».

На сьогодні відсутнє поняття у законодавстві «мінімальний базовий пакет соціальних послуг» та його зміст.

Забезпечення надання мінімального базового комплексу соціальних послуг приведе до збільшення видатків з місцевих бюджетів

 

5) забезпечення організації та здійснення у територіальній громаді соціальної роботи, спрямованої на соціальну підтримку дітей, сімей та молоді; попередження потрапляння у складні життєві обставини; забезпечення сприятливих умов для всебічного розвитку сім'ї, найповнішої реалізації сім'єю своїх функцій і покращення її життєвого рівня;

 

5) забезпечення відповідно до законодавства організації та здійснення у територіальній громаді соціальної роботи, спрямованої на соціальну підтримку дітей, сімей та молоді;

 

«Попередження потрапляння у складні життєві обставини» є однією із засад надання соціальних послуг відповідно до статті 2 Закону України «Про соціальні послуги».

 

«Створення сприятливих умов для функціонування і зміцнення сім'ї» відповідно до статті 7 Закону України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю» є основними напрямами державної політики.

 

Вважаємо, що необхідно доповнити підпункт словами «відповідно до законодавства», оскільки норми щодо організації соціальної роботи передбачені в спеціальному Законі

 

6) забезпечення реалізації заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, організація ефективної взаємодії усіх суб'єктів, які реалізують такі заходи;

 

6) здійснення передбачених законодавством заходів у сфері попередження насильства в сім’ї;

На сьогодні у чинному законодавстві відсутнє поняття «домашнє насильство», зокрема у спеціальному Законі України «Про попередження насильства в сім'ї».

 

Вважаємо за недоцільне у власних повноваженнях передбачати організацію ефективної взаємодії усіх суб'єктів, які реалізують вищезазначені заходи. Також зазначаємо, що ефективність – це оціночний критерій, який не передбачений ні в законодавстві, ні в інших нормативно-правових актів (щодо ефективної взаємодії).

 

Також, Мінсоцполітики згідно з підпунктом 95 пункту 4 Положення Про Міністерство соціальної політики України здійснює контроль за організацією і діяльністю спеціалізованих установ для жертв насильства в сім’ї. Тобто, це є частково делеговане повноваження

 

7) здійснення передбачених законодавством заходів, спрямованих на попередження протидії торгівлі людьми;

 

 

 

8) забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, політики з питань сім'ї;

 

8) забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

 

У законодавстві відсутній термін «місцева політика з питань сім’ї». Якщо це стосується державної політики з питань сім’ї, яка передбачає використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Реалізація державної політики з питань сім’ї та дітей”, то це повноваження не органів місцевого самоврядування.

9) здійснення відповідно до законодавства заходів спрямованих на запобігання бездомності та захисту бездомних осіб;

 

 

 

10) здійснення відповідно до законодавства заходів соціального патронажу щодо осіб, які відбували покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк;

 

 

 

11) забезпечення відповідно до законодавства організації роботи щодо:

виявлення та здійснення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей, які залишились без батьківського піклування, у разі необхідності - їх тимчасового влаштування, у тому числі в сім'ї патронатних вихователів, утримання та виховання дітей у сім'ях патронатних вихователів;

інтеграції випускників інтернатних закладів до соціуму громади, у тому числі наставництва над такими особами;

усиновлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, здійснення нагляду за усиновленими дітьми та контроль за виплатами при усиновленні;

створення дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей для влаштування дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування;

 

11) забезпечення відповідно до законодавства організації роботи щодо:

виявлення та здійснення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей, які залишились без батьківського піклування, у разі необхідності - їх тимчасового влаштування, у тому числі в сім'ї патронатних вихователів, утримання та виховання дітей у сім'ях патронатних вихователів;

інтеграції випускників інтернатних закладів до соціуму громади, у тому числі наставництва над такими особами;

 

Питання контролю за використанням коштів Державного бюджету є делегованим повноваженням по своїй суті.

 

Вважаємо за доцільне питання усиновлення, створення ДБСТ та прийомних сімей передбачити у делегованих повноваженнях (у редакції, запропонованої Мінсоцполітики у частині п’ятій)

 

12) забезпечення житлом, покращення житлових і матеріально-побутових умов дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які взяті відповідними органами місцевого самоврядування на облік;

 

Вирішення відповідно до законодавства питань щодо забезпечення житлом, покращення житлових і матеріально-побутових умов дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які взяті відповідними органами місцевого самоврядування на облік;

 

Забезпечення житлом та покращення житлових і матеріально-побутових умов за рахунок коштів місцевого бюджету не передбачено в чинному законодавстві.

Також, норма щодо забезпечення житлом вищезазначених категорій осіб не передбачена у статтях 89 та 91 Бюджетного кодексу України

 

13) вирішення відповідно до законодавства питань щодо оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, збереження і підтримки мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, що розміщені на відповідній території;

 

 

 

14) вирішення відповідно до законодавства питань щодо надання інвалідам та дітям-інвалідам реабілітаційних послуг;

 

 

 

15) здійснення заходів із забезпечення інтеграції осіб з інвалідністю до соціуму громади, зокрема зайнятості та професійної підготовки; забезпечення особам з інвалідністю вільного доступу та користування об'єктами інфраструктури, місць для безоплатного паркування транспортних засобів та місць на автостоянках для безоплатного зберігання транспортних засобів, комунікації в органах, установах та закладах, у тому числі особам з порушенням слуху та зору;

 

15) здійснення заходів із забезпечення інтеграції осіб з інвалідністю до соціуму громади, зокрема зайнятості та професійної підготовки; забезпечення відповідно до законодавства особам з інвалідністю вільного доступу та користування об'єктами інфраструктури, місць для безоплатного паркування транспортних засобів та місць на автостоянках для безоплатного зберігання транспортних засобів, комунікації в органах, установах та закладах, у тому числі особам з порушенням слуху та зору;

 

Вважаємо, що необхідно доповнити підпункт словами «відповідно до законодаства», оскільки норми щодо організації соціальної роботи передбачені в спеціальному Законі

16) вирішення відповідно до законодавства питань опіки та піклування над повнолітніми недієздатними особами та особами цивільна дієздатність яких обмежена;

Делеговане повноваження, перенесене у частину 4 пропонованої редакції Мінсоцполітики

Питання щодо здійснення опіки та піклування відносяться до делегованих повноважень. Так, Мінсоцполітики відповідно до підпункту 68 пункту 4 Положення про Міністерство соціальної політики України» контролює та координує діяльність служб у справах дітей

17) визначення видів громадських та інших робіт тимчасового характеру, що задовольняють суспільні потреби територіальної громади, забезпечення їх організації та проведення відповідно до законодавства;

 

17) визначення видів громадських робіт, що задовольняють суспільні потреби територіальної громади, забезпечення їх організації та проведення відповідно до законодавства;

 

Виключити слова «та інших робіт тимчасового характеру». Статтею 31 Закону України «Про зайнятість населення» визначено, що місцеві державні адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад визначають тільки види громадських робіт.

 

Фінансування організації робіт тимчасового характеру здійснюється за рахунок коштів роботодавців та інших не заборонених законодавством джерел.

18) сприяння громадським об'єднанням, релігійним організаціям благодійним фондам, окремим громадянам у наданні допомоги вразливим верствам населення;

 

 

 

19) вирішення питань соціального захисту внутрішньопереміщених осіб відповідно до законодавства;

 

 

 

20) забезпечення передбачених законодавством заходів, пов’язаних із поверненням, облаштуванням та відновленням прав осіб, депортованих за національною ознакою;

 

 

 

21) участь у соціальному діалозі, веденні колективних переговорів, укладанні територіальних угод відповідного рівня, здійсненні контролю за їх виконанням, вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) до підприємств, установ та організацій, розташованих на відповідній території; повідомна реєстрація в установленому порядку колективних договорів і територіальних угод відповідного рівня.

 

участь у соціальному діалозі, веденні колективних переговорів, укладанні територіальних угод відповідного рівня, здійсненні контролю за їх виконанням, вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) до підприємств, установ та організацій, розташованих на відповідній території відповідно до законодавства; повідомна реєстрація в установленому порядку колективних договорів і територіальних угод відповідного рівня.

 

Вважаємо, що необхідно доповнити підпункт словами «відповідно до законодаства», оскільки норми щодо організації соціальної роботи передбачені в спеціальному Законі

3. До відання виконавчих органів сільських, селищних рад, крім повноважень, зазначених у пункті „б" частини першої цієї статті, належить також вирішення питань щодо надання працівникам освіти, культури, охорони здоров'я, іншим категоріям громадян, які працюють у сільській місцевості, передбачених законодавством пільг.

 

 

 

4. До відання виконавчих органів міських рад міст обласного значення, крім повноважень, зазначених у пункті „б" частини першої цієї статті, належить:

 

4. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, що представляють об'єднані територіальні громади та створились згідно із законом та перспективним планом формування територій громад (у разі прийняття ними рішення про здійснення таких повноважень), та виконавчих органів міських рад обласного значення, крім повноважень, зазначених у пункті „б" частини першої цієї статті, належить

 

Термінологія приведена у відповідність до Бюджетного кодексу України.

Вважаємо за доцільне на сьогодні передбачити об’єднаним територіальним громадам право вибору щодо прийняття рішення про здійснення делегованих повноважень

1) призначення та виплата житлових субсидій, державних допомог, компенсацій, забезпечення гарантій та пільг, які надаються за рахунок коштів державного бюджету відповідно до законодавства;

 

1) призначення та виплата житлових субсидій, державних допомог, компенсацій, забезпечення гарантій та пільг, які надаються за рахунок коштів державного бюджету або субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам відповідно до законодавства;

 

 Терміни приведені відповідно до Бюджетного кодексу України.

Відповідно до статті 83 Бюджетного кодексу України здійснення видатків бюджетів поділяється на:

- за рахунок коштів Державного бюджету України;

- за рахунок коштів місцевих бюджетів, у тому числі трансфертів з Державного бюджету України

 

2) здійснення на відповідних територіях контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення у порядку, встановленому законодавством;

 

2) Здійснення на відповідних територіях моніторингу за додержанням законодавства про працю та зайнятості населення у порядку, встановленому законодавством;

Відповідно до Положення про Державну служби України з питань праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 № 96, до основних завдань Державної служби України з питань праці належать нагляд та контроль за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення. Статтею 265 Кодексу законів про працю України та статтею 53 Закону України «Про зайнятість населення» визначено розміри штрафних санкцій за порушення законодавства про працю та зайнятість населення, а також органи, якими вони накладаються: центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю та уповноважений орган з реалізації державної політики з питань державного нагляду та контролю за дотриманням законодавства про зайнятість населення.

Можливість здійснення органами місцевого самоврядування контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення, а також накладання фінансових санкцій (штрафів) за його порушення, на сьогоднішній день жодним нормативним документом не передбачено.

Щоб надати можливість здійснювати контролюючі функції виконавчим органам міських, селищних, сільських рад необхідно переглянути та внести зміни у чинне законодавство, в іншому випадку є імовірність конфлікту повноважень через два контролюючих органа.

 

3) накладення фінансових санкцій (штрафів) за порушення законодавства про працю та зайнятість населення у порядку, встановленому законодавством

 

виключити

4) здійснення нагляду за дотриманням законодавства щодо призначення (перерахунку) і виплати пенсій;

 

виключити

Законодавством не передбачені зазначені повноваження органів місцевого самоврядування

5) забезпечення здійснення передбачених законодавством заходів щодо поліпшення житлових і матеріально-побутових умов інвалідів, зокрема з числа постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, військовослужбовців, а також військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, учасників атитерористичної операції, сімей, які втратили годувальника;

 

 5) забезпечення здійснення передбачених законодавством заходів щодо поліпшення житлових і матеріально-побутових умов інвалідів, зокрема з числа постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, військовослужбовців, а також військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, сімей, які втратили годувальника;

Виключити слова «учасникам антитерористичної операції». Учасники антитерористичної операції відносяться до ветеранів війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

6) організація забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів, окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації;

 

 

 

7) ведення загальнодержавних реєстрів та баз даних соціальної сфер

 

 

 

5. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад, крім повноважень, зазначених у пункті „б" частини першої цієї статті належить:

 

виключити

Вважаємо за недоцільне здійснювати такий поділ, оскільки питання здійснення опіки та піклування є делегованим повноваженням як для міст обласного значення, так і для об’єднаних територіальних громад

 

забезпечення відповідно до законодавства встановлення дітям статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, надання послуг з влаштування, утримання та виховання їх у сімейних формах (опіка, піклування, прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу).

8) забезпечення відповідно до законодавства встановлення дітям статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, надання послуг з влаштування, утримання та виховання їх у сімейних формах (опіка, піклування, прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу);

Продовжити як пункт частини четвертої

 

9)          вирішення відповідно до законодавства питань опіки та піклування над повнолітніми недієздатними особами та особами цивільна дієздатність яких обмежена.

Продовжити як пункт частини четвертої

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)